หน้าหลักเนื้อหาที่เปิดสอน | ติดต่อจองชั้นเรียน | รับจัดทำเว็บไซต์ | บริการของทาง bbc | เว็บบอร์ด | ลงโฆษณา | วิธีการชำระเงิน | ติดต่อทีมงาน | แผนที่ร้าน | เกี่ยวกับเรา

ประกาศจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1. การแต่งกาย
บริษัทขอแนะนำพนักงานทุกท่านว่า ท่านควรแต่งกายให้เหมาะสมกับฐานเงินเดือนของท่าน เพราะถ้าทาง
บริษัท เห็นว่าท่านใส่รองเท้า PRADA ราคา 30,000 บาท และถือกระเป๋า GUCCI ราคา 40,000 บาท มาทำงานแล้วล่ะก็ บริษัทขอสันนิษฐานว่าฐานเงินเดือนของท่าน เหมาะสมดีอยู่แล้ว ไม่เห็นควรต้องขึ้นเงินเดือนแต่อย่างใด


2. การลาป่วย
บริษัทไม่ยอมรับใบรับรองแพทย์ หรือคำวินิจฉัยใด ๆ ที่ระบุว่าท่านป่วย เพราะถ้าท่านสามารถไปพบแพทย์ ได้ ท่านก็น่าจะมาทำงานได้

3. การผ่าตัด
ห้ามพนักงานทำการผ่าตัดใด ๆ ทั้งสิ้น ตราบเท่าที่ท่านยังเป็นพนักงานของที่นี่ ท่านจำเป็นต้องมีอวัยวะ ครบถ้วน
ท่านไม่สามารถตัดสินใจยักย้าย ถ่ายเทหรือตัดอวัยวะใด ๆ ทิ้ง เพราะบริษัทว่าจ้างท่านครบทุกส่วนและไม่บุบสลาย การยักย้ายถ่ายเทอวัยวะใด ๆ ถือว่าเป็นการละเมิดต่อสัญญาจ้างงาน


4. การลากิจ
พนักงานมีสิทธิ์ลากิจได้ 104 วันต่อปี ได้แก่ วันเสาร์และวันอาทิตย์

5. การลาพักร้อน
บริษัทยินดีอนุญาตให้พนักงานลาพักร้อนได้ในช่วงเดียวกันของทุกปี โดยบริษัทขอประกาศให้วันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี

6. การลาเพื่อไปร่วมพิธีศพ
การลางานเพื่อไปร่วมพิธีศพไม่ถือว่าสมเหตุสมผล เนื่องจากท่านไม่สามารถทำให้เพื่อน ญาติ หรือเพื่อนร่วมงานฟื้นขึ้นมาได้แต่หากพนักงานจำเป็นต้องไปร่วมพิธีศพ พิธีควรจะจัดในช่วงเย็นหลังเวลาเลิกงาน บริษัทยินดีให้ท่านออกไปก่อนเวลาเลิกงาน1ชั่วโมง

7. การลาอันเนื่องมาจากเสียชีวิต
ถือเป็นการลาอย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม พนักงานควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อที่ บริษัทจะได้หาและฝึกพนักงานใหม่ขึ้นมาแทน

8. การใช้ห้องน้ำ
เนื่องจากเวลาในการใช้ห้องน้ำนานเกินไป จึงขอให้พนักงานปฏิบัติดังนี้ ให้พนักงานเข้าห้องน้ำเรียง ตามลำดับอักษร เช่น พนักงานที่ชื่อขึ้นต้นด้วย "ก" ให้เข้าห้องน้ำในเวลา 8.30 - 8.50 น. และพนักงานที่ชื่อขึ้นต้นด้วย
"ข" ใช้เวลา 8.50 - 9.10 น. ตามลำดับท่านใดที่ไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้ในเวลาที่กำหนด ขอให้รอเข้าในวันถัดไปเมื่อถึงรอบของท่านอีกครั้ง ถ้าท่านจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำเป็นกรณีฉุกเฉิน ขอให้ สลับเวลากับพนักงานท่านอื่น
แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่จำเป็นต้องบันทึกลงบนกระดาษชำระก็ได้)


9. เวลาพักกลางวัน
พนักงานที่มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานสามารถพักกลางวันได้ 1 ชั่วโมงเพื่อรับประทานอาหารให้มากขึ้น จะได้ดูมี สุขภาพที่ดี สำหรับพนักงานที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถพักได้ 30 นาที เพื่อจะได้รักษาหุ่นให้ดูดีเหมือนเดิม ส่วนพนักงานที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน เพียงพอแล้วสำหรับการดื่มเครื่องดื่มธัญพืช และรับประทานยาลดความอ้วน

  ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ท่านอ่านประกาศนี้จบทันที!!!
 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

 Bright Business Center ไบร้ทศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์และธุรกิจ 77 หมู่ 7 ถ. คลองแห - คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร/แฟ็กซ์ 074-305-363
มือถือ 085-897-9911 Email: nisa@brightbbc.com