หน้าหลักเนื้อหาที่เปิดสอน | ติดต่อจองชั้นเรียน | รับจัดทำเว็บไซต์ | บริการของทาง bbc | เว็บบอร์ด | ลงโฆษณา | วิธีการชำระเงิน | ติดต่อทีมงาน | แผนที่ร้าน | เกี่ยวกับเรา


ลายมือนั้นสำคัญไฉน

ลายมือ  บอกลักษณะและนิสัยของเจ้าของ บางครั้งจะบอกเราได้ดีเสียยิ่งกว่ารูปภาพ หรือรูปเขียนเสียอีกเทคนิคง่ายๆจากการฝึกอ่านนิสัยจากลายมือ  ด้วยอักษร  
T   มองหาลายมือซึ่งเขียนตัว
t  เหมือนแซ่  จะเป็นคนกระตือรืนร้นและชอบแสดงความรู้สึก
t  ขีดบน หรือเฉียงขึ้นบน  เจ้าของมักจะมองดูโลกในแง่ดี
t  เฉียงลงล่าง   แสดงว่าเจ้าของมักจะมีอารมณ์เศร้าซึมเป็นพักๆ
t  เพียงครึ่งเดียว  แสดงว่าเจ้าของชอบผลัดวันประกันพรุ่ง
t  หางตัวกับขีดข้างบนไม่ติดกัน  หรือลอย  แสดงว่าเจ้าของเป็นคนใจเร็ว หุนหันพลันแล่น
t  ขีดข้างบนอยู่ใต้ปลายหางตัว t ลงมา แสดงว่าเจ้าของเป็นใช้ชีวิตตามสบาย ไม่พิถีพิถันนัก
นอกจากนั้นก็ควรสังเกต . (จุด) ถ้าคนเขียน ๆ จุด ตรงเหนือตัว i พอดี แสดงว่าเป็นคนพิถีพิถัน  ทำอะไรจะต้องให้ถูกเผงอยู่เสมอ ถ้าเขียนจุดเป็นวงกลมเล็กๆ แสดงว่าเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองและชอบพึ่งตนเอง จนบางครั้งกลายเป็นหยิ่งทะนงไป ถ้าไม่เขียนจุดแสดงว่าเป็นคนขี้ลืมและใจลอย
ดูช่องไฟ  การเขียนระหว่างตัวอักษระแต่ละตัวถ้าเขียนช่องไฟห่างกันมากแสดงว่าเจ้าของเป็นคนเจ้า อุดมคติ ถ้าห่างมากก็แสดงว่าเป็นคนช่างฝัน ชอบอยู่ในโลกแห่งความฝันของตนเอง  แต่ถ้าเขียนชิดกันมากเท่าไรก็แสดงว่าเป็นคนไม่ช่างคิดช่างฝันอะไรมากนัก
คนที่เขียนหนังสือกินที่มากๆ  แสดงให้เห็นว่าเป็นคนไม่ประหยัด  
คนที่เขียนใช้ที่น้อยๆ  แสดงว่าเป็นคนประหยัด  
คนที่เขียนลายไม่เท่ากัน  แสดงว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์
คนที่เขียนลายมือเล่นหาง  แสดงว่าเป็นคนประดิดประดอย มีนิสัยยกตน และเข้าข้างตนเองเสมอ
คนที่เขียนตัวใหญ่อย่างประดิษฐ์ประดอย  แสดงว่าเป็นคนอวดดี
คนที่ชอบเซ็นชื่นลายมือหวัด  แสดงถึงความยกตน
ลายมือเอนไปข้างหลัง  แสดงถึงการเป็นคนตัดสินใจทำอะไรช้ากว่าคนอื่น รอบคอบ ระมัดระวังในการตัดสินใจ
ลายมือเอนไปข้างหน้า แสดงถึงความเป็นคนใจร้อน รออะไรชักช้าไม่ได้
ลายมือตรงและยาว  แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็น ชอบค้นคว้า มีอารมณ์ขัน  มีปฏิญาณไหวพริบในการพูด  ชอบอิสระไม่พึ่งใคร ไม่ชอบงานบ้านชอบทำธุรกิจ มีการวางโครงการอยางเรียบร้อยก่อนทำสิ่งใดและมีความจริงใจ
ลายมือที่เขียนเร็วและเส้นต่อกัน แสดงถึงเจ้าของเป็นคนกระตืนรืนร้น ชอบแสดงความรู้สึก เก็บความรู้สึกไว้ไม่ได้  แต่เป็นคนมองเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ มีความคิดริเริ่ม  เป็นตัวของตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง มักจะเป็นผู้นำ หากการอ่านลายมือผิดพลาดไปบ้างต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเพราะต้องอาศัยการตรวจดูอย่างถี่ถ้วน
Bright Business Center ไบร้ทศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์และธุรกิจ 77 หมู่ 7 ถ. คลองแห - คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร/แฟ็กซ์ 074-305-363
มือถือ 085-897-9911 Email: nisa@brightbbc.com