หน้าหลักเนื้อหาที่เปิดสอน | ติดต่อจองชั้นเรียน | รับจัดทำเว็บไซต์ | บริการของทาง bbc | เว็บบอร์ด | ลงโฆษณา | วิธีการชำระเงิน | ติดต่อทีมงาน | แผนที่ร้าน | เกี่ยวกับเรา

นรกกับสวรรค์ ... ใกล้กันนิดเดียว

ความสุขหรือความทุกข์ มีเส้นแบ่งเพียงแค่เส้นผมบางๆเท่านั้น วิธีคิดหรือวิธีการมองในแง่มุมที่ต้องการ นักจิตวิทยาเปรียบกับการมองน้ำในแก้ว จะมองในส่วนที่เหลือหรือส่วนที่ขาด ต่างกันเพียงขอบผิว ของน้ำในแก้วเท่านั้น ที่เป็นเส้นแบ่ง เช่นเดียวกับชีวิต จะทุกข์หรือสุขอยู่ที่การพิจารณา และมองในมุมที่เป็นส่วนที่เหลือมิใช่มองในส่วนที่ขาด การที่มนุษย์พบแต่ความทุกข์ เป็นเพราะมัว หลงและวนเวียนกับการคิดในทางที่ไม่สร้างสรรค์ไม่ถูกต้อง บางครั้งเพีบงปรับจิตใจและทัศนคติใหม่ ให้มองโลกในทางที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามเท่านั้น ย่อมนำมาซึ่งความสุขของขีวิต
** จงมองเพื่อนมนุษย์ทุกคนว่าล้วนมีความดีของแต่ละคน ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้ดีทุกอย่าง หรือมีแต่สิ่งไม่ดี ทุกคนมีส่วนดีและส่วนเสียปะปนกัน
** จงมองเห็นความดีที่เขาเคยทำไว้แก่เรา ระลึกถึงความดีที่เคยทำต่อกันไว้
** จงมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความเข้าใจ และเห็นใจ พิจารณาว่าหากตนเองอยู่ในสถานการณ์ เช่นเดียวกัน ก็อาจต้องทำแบบเขาเช่นกัน
** จงมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตา จะทำให้จิตใจอ่อนโยนเป็นสุข และ มองเพื่อนมนุษย์ด้วย ความศรัทธา เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาต้องดีกว่านี้
การฝึกจิตในการคิดเช่นนี้จะทำให้จิตใจสูงขึ้น สามารถแยกแยะความคิดถูกผิด และทำให้ชีวิตมีความสุข มากขึ้น “นรกกับสวรรค์ใกล้กันนิดเดียว จะเลือกเป็นนรกในสวรรค์ หรือจะสรรค์สร้างสวรรค์ในนรก กำหนดได้ง่ายนิดเดียว ด้วยความคิด ด้วยจิตใจของเราคนเดียว”
วันเวลากับชีวิต หากคำนวณค่าเฉลี่ยอายุ 70ปี ของการมีชีวิต มนุษย์เกิดมามีเวลาไม่นาน เพียง 3,780 อาทิตย์ น้อยและน้อยมาก สำหรับการมีความสุขกับชีวิต ดังนั้น เลือกที่จะมีความทุกข์หรือเลือกที่จะมี ความสุข ...อยู่ที่เราคิด...Bright Business Center ไบร้ทศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์และธุรกิจ 77 หมู่ 7 ถ. คลองแห - คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร/แฟ็กซ์ 074-305-363
มือถือ 085-897-9911 Email: nisa@brightbbc.com